Nordwood 1
Genç saç cizgisi.Genellikle ekime ihtiyaç yoktur. Ancak saç çizgisi bu sınırlar içinde kalıp , sadece bir seyrelme sözkonusu ise ekim yapılabilir. Gençlerde dökülmenin devam etme riski nedeniyle saç ekimi yerine ilaç tedavisi uygulanması daha uygundur. Orta yaş ve üzerinde sıklaştırma amaçlı ekim gerçekleştirilebilir.

Nordwood 2a
Kelliğin ilk evresi.ön saç çizgisi,ortada bir adacık bırakmadan orta hata kadar gerilemiştir.olgun saç cizgisi:şakakların her iki tarafta sacsız yada cok az saclıbırakacak şekilde derin gerileme.bu görüntü kellik olarak kabul edilebilecek minumum saç dökülmesini içerir. Sadece köşelerdeki dökülmeyi kapsayan bu dökülme için 2400-2800 greft (6000-7000 saç teli ) aralığında ekim yapılabilir.

Nordwood 3
Norwood 3 (tepe bölgesi) de dahil olmak üzere dökülen alana gerçekleştirecek olan ekim sayısı 2800-3400 greft ( 7000-8500 saç teli ) aralığında değişmektedir..

Vertex 3
Dökülen alanın genişliğine göre 3500-3800 greft ( 875-9500 saç teli ) aralığında ekim yapılabilir.

NORDWOOD 4
Ön şakaklarda gerileme daha belirgin,tepedeki saçsız alan daha geniştir.öndeki saçsız böge tepedekinden yalnızca ince bir saç şeridiyle ayrılır.. Burada ekilecek miktar 3500- 4000 greft ( 6250- 750 saç teli ) arasında değişiklik gösterebilir.

NORDWOOD 4a
3400- 3700 greft (8500-9250 saç teli ) aralığında ekim yapılabilecek olan alanine saç çizgisi yeniden belirlenecektir.bu tarz hastalarda tekli greftlar çalışılır..wertex bölgesinde seyrelme yada açılma yok ise tek seansta sonuç alacaktır.

NORDWOOD 5
Öndeki ve tepedeki saçsız alanlar genişlemiştir.iki bölge arasındaki saçlı şerit neredeyse yok denecek kadar incelmiş yada seyrelmiştir.3700- 4300 greft ( 9250 -1075 saç teli ) ekilebilir.ancak Norwood 5 ten sonra ki hastaların mutlaka ikinci bir seans ihtiyacı olacaktır..hiç bir zaman tek seansta %100 saç sıklığını yakalamak mümkün değildir.

NORDWOOD 5a
Öndeki ve tepedeki sacsız bölgeler daha da genişlemiş ve birleşmiştir. 4000-4500 greft ( 10000-11250 saç teli) ekilebilir. Ekilecek miktar verici alanın yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir.bu gruptaki hastaya yeniden saç çizgisi belirlenecek ve ikinci bir seans gerekecektir.

TOP