• Türkçe
  • English
  • Arabic

Saç Ekimi Sıkça Sorulan Sorular

Saçlarındaki dökülmeden şikayet eden kişiler en etkili çözüm olarak Saç Ekimi  ni tercih ediyor. Bu yöntemi uygulamayı düşünenlerin önce uzman görüşlerini almasında fayda var.
Saç Ekimi  uygulaması kimlere yapılır?
Saç Ekimi  , erkek tipi saç dökülmesi olan tüm hastalara uygulanabilir. Erkek tipi saç dökülmesi genetik olarak buna yatkın bireylerde erkeklik hormonunun etkisi ile gelişir. Saç folikülü etrafında saçı üreten hücreler, zaman içinde bu hormonun etkisiyle ölürler. Böylece saç, önce incelir, ardından uzamamaya başlar ve en sonunda tamamen dökülür. Bu durumdaki hastalarda Saç Ekimi  en kesin ve kalıcı tedavi şeklidir.

Saç Ekimi  için belirli bir yaş sınırlaması var mıdır?
İşlem için yaştan çok dökülmenin şekli belirleyicidir. Çıplak gözle bakıldığında deri görülür hale geldiyse o bölgedeki saç yoğunluğu normal yoğunluğun yüzde 50'sinin altına düşmüş demektir. Bu durumda hastaya uygulanacak en etkili tedavi, Saç Ekimi  yle olabilir.

Bu tedavide yaş faktörünün önemi neden ileri gelir?
Ekim işleminde yaşın belirleyici olduğu en önemli faktör, saç dökülmesinin bitip bitmemiş olmasıdır. Erkek tipi saç dökülmesi, hayat boyu süren bir olay olmasının yanı sıra 39-40 yaşından sonra dökülme hızı yavaşlar. Dolayısıyla bu yaşların altındaki hastalarda ekim yapıldığında saç dökülmesinin devam edebileceği ve hastanın daha sonra 2'inci veya 3'üncü seanslara ihtiyaç duyabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Saç Ekimi  ne kadar sürer? 
Saç Ekimi  3 ila 5 saat kadar sürer. İşlem sonrası eğer kişi iş ve sosyal çevresinde bu işlemin bilinmesini istemiyorsa yaklaşık 15 günlük bir zamana ihtiyaç vardır. Eğer bu tür bir endişesi yoksa 2 gün içinde günlük hayatına dönebilir.

Hasta ne kadar zamanda yeni saçlarına kavuşur?
Operasyon sonrasında ekim alanında kırmızı kabuklanmalar görülür. Hasta ekim sonrası günde bir kez başını yıkayarak bu kabuklanmayı önler. 7-10 gün içinde kabuklar tamamen dökülür ve ekim alanı iyileşir. Bu kabuklarla beraber ekim yapılan saçlar da dökülür. Böylece 15 gün ila 1 ay içinde hasta ekim öncesi görünümüne döner. Daha sonra 3 ay kadar görünümünde bir değişiklik olmaz. Yeni saçlar 3 ay sonra yavaş yavaş çıkmaya başlar. Hastada değişim en çok 5 ve 6'ncı aylarda görülür. Daha sonraki dönemde her ay yüzde 10'luk bir artış olur ve ekilen saçların yüzde 90'ı ekim sonrası 9'uncu ayda ortaya çıkar. Kalan yüzde 10'u da 1 yıla kadar çıkmaya devam eder. Tüm ekimin sonucu 1 yılda alınmış olur.

Saç Ekimi nin hasta sağlığı açısından herhangi bir dezavantajı var mıdır? 
Bu işlem tamamen lokal anestezi altında yapılan son derece risksiz bir işlemdir. İşlem sonrası dönemde de sağlığı etkileyecek hiçbir yan etki bugüne kadar ortaya çıkmamıştır.

Saç Ekimi  birden fazla uygulanabilecek bir işlem midir?
Saç Ekimi, ekim yapılan alanın büyüklüğüne ve hastanın saç dökülmesinin devam edip etmemesine göre birden çok seansı gerektirebilir.

Yeni saçların görüntüsü kontrol edilebilir bir durum mu?
Ekimin sonucu tamamen tekniğe bağlıdır. Ekim esnasında kullanılan greftlerin büyüklüğü ve yönleri sonucu belirler. Greftler foliküler ünite denen saçın doğal çıkış şekline uygun büyüklükte ve yönlerde yerleştirildiğinde ekim son derece doğal bir sonuç verir.

Saç Ekimi  nde uygulanan yeni teknikler nelerdir?
Bu konudaki en yeni teknik FUE (follicular unit extraction) denen saçların verici bölgeden bu işlem için özel hazırlanmış 1mm'lik metal borular yardımıyla tek tek alınması işlemidir. Bu işlemde saçlı deride bir kesi ve dikiş yoktur. İyileşme ise çok hızlıdır.

Gelecekte, Saç Ekimi  nin yerini alabilecek ve hastaya daha doğal bir görünüm kazandırabilecek seçenekler olacak mı? 
Şu anda erkek tipi saç dökülmesindeki en etkili tedavi şekli Saç Ekimi dir. Halen saç klonlaması üzerine çalışmalar devam etmekle birlikte henüz elde edilen bir sonuç yoktur. Eğer bu başarılırsa saçlı deriden alınacak birkaç saç folikülü, laboratuvar ortamında çoğaltılarak kısıtlama olmaksızın saçsız alana ekim yapmak mümkün olabilecektir.

Erkeklerin karşılaştığı estetik problemlerin başında kellik gelmekte olup, bu sorunun çözümünde en geçerli yöntem saç ekim yöntemidir. Erişkin çağı erkek nüfusunun yaklaşık yarısı kellik sorununu yaşamaktadır. Saç ekimi lokal anestezi altında başın arka kısmından alınan saç folliküllerinin,saçsız olan bölgesine yeniden dağıtılmasıdır. Yani kişinin kendine ait olan saçların açık alanlara ekilmesi işlemidir. Bu işlem farklı tekniklerle yapılmakta olup zaman zaman saç ekiminde FUT tekniği ya da FUE tekniği veya mikro-minigraft kökü ile birlikte saçın alınması ve kel olan bölgeye uygun bir şekilde yerleştirilmesi söz konusudur. Yapılan işlem bir cerrahi işlem olmasına rağmen diğer cerrahi işlemlerle kıyaslandığında oldukça basit, riskleri oldukça az sonuçları ise yüz güldürücü bir müdahale şeklidir.

Saç ekim operasyonu kolay bir operasyon olmasına rağmen bir ekip çalışması gerektiren, zaman ve sabır isteyen, aynı zamanda bilgi ve yetenek isteyen bir tedavi şeklidir. Operasyon yapılan yerin mutlaka ameliyathane koşullarını içermesi gerekir. Basit bir koltuk üzerinde sıradan bir ofiste ya da muayenehanede yapılacak kadar basit bir işlem de değildir. Bu operasyon mutlaka tam teşekküllü hastane de bir ekip tarafından yapılmalıdır ve ekip Plastik Cerrahi uzmanının gözetiminde olmalıdır. Gerekli ekip, deneyim, donanım ve donanıma sahip olmak da başarılı bir saç ekimi için olmazsa olmaz koşullardır.

Uygun bir ortamda uygun bir teknikle yapılan saç ekimi işlemlerinin sonuçları oldukça yüz güldürücüdür. Birçok vakada tek seans da tatmin edici sonuçlar alınabilir.gerekli durumlarda 2 seans arasında en az 6 aylık bir zaman geçmesi gereklidir. Saç ekimi yapıldıktan sonra ikinci bir seans’a gerek olup olmadığına 6 ayın sonunda ekimi yapan hekim ve ekimi yaptıran kişi birlik de karar verir.

Saç ekimi sonrası çıkan saçlar kişinin kendi doğal saçları olduğu için tamamen normal fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahiptir. Diğer saçlar gibi uzar, tıraş edilir, boyanır vs. Saçın tüm karakteristikleri alınan bölgenin özelliklerini taşır. Bu özellik nedeniylede başın arka kısmından alınarak ekilen saçlar dökülmez çünkü biliyoruz ki saçlarımız ne kadar dökülürse dökülsün başın arka kısmındaki saçlar dökülmemektedir. Aynı hafıza saç ekim sırasında diğer özelliklerle birlik de yeni yerine taşınmaktadır.

Saçsızlık ya da bir başka deyişle kellik sorunu yaşayanlar için günümüzde en geçerli modern tedavi yöntemi saç ekim yöntemidir.
Biz Sizi Arayalım