• Türkçe
  • English
  • Arabic

FUT Yöntemi İle Saç Ekimi


Foliküler Ünite Nedir?

Saç köklerinin enseden yani dökülmeye dirençli bölgeden bir şerit şeklinde alınarak mikroskoplar altında saçın bütünlüğünü bozmadan 2li,3lü saç kökleri içeren foliküler ünitelere ayrıştırılması işlemidir. Bu üniteler klasık micro-mini greft tekniği ile hazırlanan saç köklerinden daha fazla miktarda ve aşınmamış olduğu için saç ekimi nin daha sık yapılmasına imkan sağlamaktadır.

Kafa derisindeki bütün saçlar foliküler üniteler adı verilen küçük demetler içinde büyür.Yetişkin bir insanın kafa derisinde foliküler ünite tam kalınlıkta (1-4 terminal) saç folikülünden meydana gelir. Genetik saç dökülmesinden etkilenen kafa derisi bölgelerinde sağlıklı terminal saçların yerini aşamalı olarak “minyatürize olmuş” saçlar denen daha ufak çaplı,daha kısa olan küçük boyuttaki saçlar alır. Foliküler ünite kafa derisinin yüzeyinde küçük saç grupları şeklinde birlikte büyüyor gibi görünür.

Bir Foliküler Ünite Nasıl Elde Edilir?

Saç ekiminin yapılacağı yere gerekli olan uygun miktarın elde edilmesi için cm2 başına düşen foliküler ünitelerin“saç yoğunluğu ”önceden sayılır ve ölçülür.

İstenilen saç yoğunluğunun elde edilmesi için lazım olan şerit uzunluğunun ve genişliğinin en uygun durumda olması gerekli hesaplamalarla yapılır.

Greftler kafa derisinin arka kısmından cerrahi yolla çıkarılır.Foliküler ünite zarar görmesin diye doku tek parça halinde çıkarılır.Bu teknik foliküler ünite naklinin oldukça önemli bir özelliğidir.Çünkü foliküler üniteler korunmakla kalmayıp aynı zamanda ayrı ayrı saç foliküllerinin zarar görmesini(kesilmesini) önlemektedir.Bu tekniğin mini-mikrogreftleme tekniğinden en büyük farklılığı çok uçlu bıçaklar kullanılarak foliküler ünitelerin parçalanmasına ve saç folküllerinin kabul edilemez derecede kesilmesine imkan vermemesidir. 
Verici Alanın Kapatılması ve Ortaya Çıkan Yara İzi
Şerit alınan kısım özel cerrahi ipliklerle dikilerek kapatılır ve buradaki dikiş 15 gün sonra alınır.Oluşan iz saçınızı çok kısa kestirmedikçe hiçbir şekilde belli bile olmamaktadır.Bu yöntem kafanın ve saç yapısının doğal bütünlüğünü bozmadığı için elde edilen sonuç ta oldukça doğaldır.


Foliküler Ünite Ekstrasyonunun Seçilmesi Gereken Durumlar:

• Sıfır numara ya da 0,5 cm’den daha kısa saç kesirtirmeyi hiçbir zaman düşünmeyen hastalarda. 
• Daha çabuk saç ekimini gerçekleştirmek isteyen zamanı kısıtlı olan hastalarda. 
FÜT yönteminin seçilmesi hastanın isteğine uygun olumlu sonuçlar almasını sağlar.

FUT Tekniğinin Avantajları:

• En kısa sürede en fazla saç kökünün nakledildiği tekniktir. 
• Daha çok saç kökü ihtiyacı olduğunda diğer teknikneklerle beraber aynı gün içinde kombine edilebilir ( FUT + FUE ) 
• Saç gruplarının doğal yapısına zarar verilmez ve bu yüzden maksimum büyüme sağlanır. 
• Saçın ekilmesi için alıcı kısımda açılacak kanalların daha küçük olmasını sağlar.Bu da yapılacak ekimin doğala en yakın ve daha sık olmasına neden olur.Kanalların küçük oluşu kan dolaşımı yani saçın kandan beslenmesini bozmadığı için ekilen saçlarda yine hızlı büyüme görülür. 
• Stereoskopik mikroskoplar altında yapılan FUT yönteminde saçın dışındaki doku üniteye zarar verilmeden traşlanarak atılır.Böylece ekim için dokusu zedelenmemiş, sade saç içeren greftler hazırlanabilir.Bu şekilde hazırlanan greftleri saçın doğal duruşunu taklit ettiğinden istenilen şekilde yönlendirmek mümkündür. 
• FUT tekniğinde kanallar slit adı verilen çok ince çizikler halinde açılır.Slit tekniği ile var olan saçların aralarına etrafındaki saç köklerine hiç zarar vermeden girilebilir.Bu yüzden tam dökülmemiş saçlarda sıklaştırma yapmak fazlasıyla kolaylaşır. 
FUT Tekniğinin Dezavantajları:
• Ağrısız bir teknik olmasına rağmen cerrahi işlemler yapıldığı için mutlaka dikiş atılması gerekir. 
• Saç aşırı kısa kesildiği durumda ensede ince bir çizgi şeklinde iz kalabilir.saç ekim
Biz Sizi Arayalım